Wil van Nunen benoemd tot erelid

Diegenen die bij de ALV waren weten het al….de YZF R Club is voor het eerst in bijna 10 jaar weer een erelid rijker!!

Het erelidmaatschap is voorbehouden aan leden die echt iets bijzonders voor de club betekenen of gedaan hebben. Vanaf het oprichten tot de club is Wil actief betrokken geweest bij het bestuur, heeft diverse bestuursfuncties verricht en zijn thuis beschikbaar gesteld voor het houden van de jaarlijkse ALV en opslag van clubartikelen. Zijn aftreden als bestuurslid vonden wij aanleiding om Wil te bedanken voor alles wat hij de afgelopen 15 jaar voor de club heeft betekend. Wil, je hebt het verdiend!!!

http://yzfr-club.nl/informatie/ereleden/

erelid wil uitreiking

erelid wil