Algemene Ledenvergadering regiorit + BBQ

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd/Locatie

Datum: 10/06/2018

Tijd: 10:00 - 18:00

Locatie: ALV

Categorie

Het bestuur van de YZF R-Club heeft hierbij het genoegen jou en je partner uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering op zondag 10 juni 2018.

De locatie van deze ledenvergadering, net als de Clubrit vooraf waarover binnenkort meer informatie via R-mail, en de aansluitende barbecue is traditioneel bij Wil van Nunen, ons erelid en voormalig voorzitter, op het erf.

Adres; Provincialeweg 154, 4909 AN Oosteind.

 

De agenda voor de Algemene Leden Vergadering 2018:

  1. Opening
  2. Bedanken aftredende en voorstellen nieuwe bestuursleden YZF R-Club,
    wisseling sinds eind 2017
  1. Financieel verslag boekjaar 2017 (uitgereikt tijdens de vergadering)
  2. Verslag door de kascontrole commissie
  3. Activiteiten voor het komende jaar
  4. Overdracht voorzitter functie YZF R-Club
  5. Oproep nieuwe bestuursleden YZF R-Club
  6. Rondvraag en sluiting

We hopen op mooi weer en rekenen erop veel van onze leden te mogen verwelkomen deze dag. Schrijf je nog wel even in opdat we weten wie er komt en we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende eten en drinken zal zijn!

We starten om 15.00 uur met de ledenvergadering, dus zorg dat je er op tijd bent.

 

Met vriendelijke R-groet namens het bestuur,


Benno H.J. Lutje Wagelaar

Voorzitter Yamaha YZF R-Club


Vanaf 10 uur ben je van harte welkom en om 11 uur zullen we gaan aanvangen met de clubrit.

 

Route Downloaden

Inschrijfformulier

 

Tot slot nog even een korte opsomming van de belangrijkste ‘huisregeltjes’:

* mocht je onverwachts niet mee kunnen rijden met deze Clubrit terwijl je je daar inmiddels al voor hebt aangemeld, help ons dan even door je telefonisch of per email af te melden. Email-adres en mobiel nummer staan in de bevestiging. Er is niets vervelender voor de andere rijders als we voor niets op je staan te wachten…
* indien je onverhoopt de groep waarin je meerijdt kwijt raakt, ga dan niet zelf zoeken! Rij terug naar het punt waarop je voor het laatst de groep hebt zien rijden en blijf daar wachten. De groep komt terug om je weer op te pikken!
* het is een taak van ieder lid dat aan een rit meerijdt, om de rijder achter hem of haar in de gaten te houden. Merk je dat de rijder achter je is verdwenen, blijf dan wachten als teken naar de rest van de groep dat er een groepslid ontbreekt. De rijder voor jou zal hetzelfde doen, totdat degene die voorop rijdt in de gaten krijgt dat er leden uit de groep ontbreken en dan terug rijden om de ontbrekende leden weer op te pikken.
* zorg met volgetankte motor aan de start te verschijnen.
* deze dag is NIET opengesteld voor introducés, partners zijn wel welkom.
* om aan de Clubrit mee te kunnen doen, is het verplicht een ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring in te leveren; heb je dit al eerder gedaan, dan hoeft dit niet nogmaals te gebeuren. Deze Eigen Verklaring kan worden gedownload van de Clubsite.
* iedere rijder krijgt bij de start een complete routebeschrijving met routekaartje uitgereikt; voor ontvangst hiervan dient te worden getekend.
* we verwachten dat de deelnemers aan een Clubrit op de hoogte zijn van de regels Rijden in Groepsverband; een kopie kan worden gedownload van de Clubsite.
* iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag op de openbare weg; de YZF R-Club kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade.

En verder: plezier hebben met elkaar!